• Truyền thông thay đổi hành vi - Hãy ngừng sử dụng sừng tê giác?

  http://intelligentmedia.vn/detail/Truyen-thong-thay-doi-hanh-vi-Hay-ngung-su-dung-sung-te-giac-163.html Truyền thông thay đổi hành vi là một quá trình làm việc với các cá nhân, cộng đồng và xã hội để đạt được hai mục đích : Phát triển các chiến lược truyền thông để thúc đẩy các hành vi tích cực, thích hợp với mong... hiển thị thêm
  http://intelligentmedia.vn/detail/Truyen... Truyền thông thay đổi hành vi là một quá trình làm việc với các cá nhân, cộng đồng và xã hội để đạt được hai mục đích : Phát triển các chiến lược truyền thông để thúc đẩy các hành vi tích cực, thích hợp với mong muốn người làm truyền thông ; Tạo ra một môi trường hỗ trợ mà sẽ cho phép những người bắt đầu quá trình thay đổi hành vi sẽ có thể duy trì những hành vi tích cực đó. Các chương trình sự kiện truyền thông được đánh giá là cách tiếp cận với đối tượng truyền thông dễ dàng và hiểu quả nhất. Hoạt động này có thể tiếp cận với số lượng lớn các đối tượng khác nhau.
  5 câu trả lời · 1 năm trước
 • Giải x²+2x+1-y²?

  Bachthihoa2001@gmail.com
  Bachthihoa2001@gmail.com
  4 câu trả lời · 2 năm trước