• Định cư và tiếng anh ở nước ngoài. Mình không dám nói tiếng anh với mọi người?

    Mình sống khoảng hơn 1 năm, đang học ở high school, với ngôn ngữ Tiếng Anh thì em có hiểu có biết chỉ không thể phản xạ nhanh, cho nên khi giao tiếp với ai đó em chỉ cười vì sợ người ta không hiểu em nói ( nhất là người bản xứ) sợ họ biết mình nói sai không đúng hay cái giọng lên xuống sai. Mình khá là nhút nhát... hiển thị thêm
    Mình sống khoảng hơn 1 năm, đang học ở high school, với ngôn ngữ Tiếng Anh thì em có hiểu có biết chỉ không thể phản xạ nhanh, cho nên khi giao tiếp với ai đó em chỉ cười vì sợ người ta không hiểu em nói ( nhất là người bản xứ) sợ họ biết mình nói sai không đúng hay cái giọng lên xuống sai. Mình khá là nhút nhát trong việc giao tiếp với mọi người, changer biết như thế nào mình mớ can đảm để làm được
    5 câu trả lời · 1 năm trước