• Khung xe đạp leo núi gắn phụ kiện xe đua vào là, xe đua đc không ?

    Em muốn có xe đạp đua nhưng chi phí không đủ nhưng em có một chiếc xe đạp leo núi khung nó không bự vì xe đạp leo núi của em lai nên em nghỉ là mua phụ kiện xe đua gắn vào làm xe đua nhưng em làm thế có đc không mong mọi người giúp em Cám Ơn
    Em muốn có xe đạp đua nhưng chi phí không đủ nhưng em có một chiếc xe đạp leo núi khung nó không bự vì xe đạp leo núi của em lai nên em nghỉ là mua phụ kiện xe đua gắn vào làm xe đua nhưng em làm thế có đc không mong mọi người giúp em Cám Ơn
    5 câu trả lời · 2 năm trước