• ☽☾Quốc hội Canada thông qua Luật 30/4?

    Câu trả lời hay nhất: Việt Nam nên triệu đại sứ Trung Quốc thì đúng hơn, luật này của Canada chẳng làm tổn hại gì đến Chính phủ Việt Nam!. Trong khi Trung Quốc xây cất ngoài biển Đông đáng lẽ phải triệu nó phản đối thì lại im ru. Rách việc.
    Câu trả lời hay nhất: Việt Nam nên triệu đại sứ Trung Quốc thì đúng hơn, luật này của Canada chẳng làm tổn hại gì đến Chính phủ Việt Nam!. Trong khi Trung Quốc xây cất ngoài biển Đông đáng lẽ phải triệu nó phản đối thì lại im ru. Rách việc.
    6 câu trả lời · 3 năm trước