• CHÍ CỐT CA ĐẠI TIỆC LY CHÚNG TA MỖI NGÀY CÀNG XUNG XUNG XUNG ANH CÓ LY TÔI CÓ BIA TA HÃY VUI SAY MÌNH CỨ UỐNG CỨ VUI CỨ CHÚC BIA NGON NHƯ MỌ?

  CHÍ CỐT CA ĐẠI TIỆC LY CHÚNG TA MỖI NGÀY CÀNG XUNG XUNG XUNG ANH CÓ LY TÔI CÓ BIA TA HÃY VUI SAY MÌNH CỨ UỐNG CỨ VUI CỨ CHÚC BIA NGON NHƯ MỌI NGÀY TA CỨ VUI TA CỨ SAY TA CỨ VUI HOÀI NÀO BẠN ƠI SÁT VAI TA CÙNG CẠN LY VUI SAY ANH CÓ LY TÔI CÓ BIA TA CỨ CHUNG VUI CÙNG NHAU UỐNG SẺ CHIA HẾT BAO SƯỚNG VUI TRONG ĐỜI... hiển thị thêm
  CHÍ CỐT CA ĐẠI TIỆC LY CHÚNG TA MỖI NGÀY CÀNG XUNG XUNG XUNG ANH CÓ LY TÔI CÓ BIA TA HÃY VUI SAY MÌNH CỨ UỐNG CỨ VUI CỨ CHÚC BIA NGON NHƯ MỌI NGÀY TA CỨ VUI TA CỨ SAY TA CỨ VUI HOÀI NÀO BẠN ƠI SÁT VAI TA CÙNG CẠN LY VUI SAY ANH CÓ LY TÔI CÓ BIA TA CỨ CHUNG VUI CÙNG NHAU UỐNG SẺ CHIA HẾT BAO SƯỚNG VUI TRONG ĐỜI NÀY TA HÃY VUI TA HÃY SAY TA HÃY VUI HOÀI BẠN THÂN ƠI CHÚNG TA HÃY CÙNG CẠN LY VUI SAY HÃY CỨ VUI TA MỘT NGÀY VUI NHẤT TRẦN ĐỜI HÃY RÓT BIA TA MỜI BẠN THÂN KHẮP VÙNG MIỀN MÌNH CÙNG NHAU RÓT BIA SẴN SÀNG MỜI BẠN THÂN NHỮNG LY BIA BÀN. NHẬU CUỘC VUI QUYẾT KHÔNG RA VỀ NÀO ANH EM ƠI ANH CÓ LY TÔI CÓ BIA TA CỨ BUNG LON TIỆC BIA LỚN CỨ KHÔN CỨ NGON CỨ ZÔ CHO DÀI DÀI ANH CÓ LY TÔI CÓ BIA TA CỨ VUI HOÀI ĐẠI TIỆC LY CHÚNG TA MỖI NGÀY CÀNG XUNG XUNG XUNG
  4 câu trả lời · Basel · 1 năm trước
 • XIN NICK UPANH123.COM?

  XIN NICK UPANH123.COM
  XIN NICK UPANH123.COM
  4 câu trả lời · Bern · 2 năm trước