Đối tác Tri thức trên Yahoo Hỏi & Đáp

Chương trình Đối tác Tri thức là cách để các tổ chức chia sẻ kiến thức chuyên ngành của họ với cộng đồng Yahoo Hỏi & Đáp.

Vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản Hỏi & Đáp của bạn mà không có cảnh báo. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, vi phạm sẽ dẫn đến việc chấm dứt tên truy nhập Yahoo của bạn (Yahoo ID) và do đó chấm dứt quyền truy cập của bạn tới tất cả các dịch vụ của Yahoo.

Vì lý do an toàn, trẻ em dưới 13 tuổi không được phép hỏi hoặc trả lời trên Yahoo Hỏi & Đáp.

Ai có thể tham gia

Bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào cung cấp kiến thức có chất lượng chuyên môn về một lĩnh vực chuyên ngành nào đó đều có thể trở thành một Đối tác Tri thức.

Đối tác Tri thức làm gì?

Đối tác Tri thức cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ cộng đồng Hỏi & Đáp hàng đầu bằng cách trả lời các câu hỏi trong lĩnh vực chuyên môn, dựa trên việc đào tạo và kiến thức chuyên môn của mình cũng như các nguồn tham khảo thích hợp khác. Các Đối tác Tri thức cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn và nguyên tắc như mọi thành viên của Yahoo Hỏi & Đáp.

Lợi ích là gì?

Đối tác Tri thức có thể nhắc đến sản phẩm và dịch vụ của mình, nếu có liên quan, trong câu trả lời. Là Đối tác Tri thức, một tổ chức có thể thể hiện kinh nghiệm chuyên môn, kiến thức chuyên ngành và các giá trị thương hiệu chính cho hàng triệu người dùng của Hỏi & Đáp. Các Đối tác Tri thức Hiện hoạt sẽ nhận được huy hiệu hồ sơ Đối tác Tri thức, một hình đại diện có thương hiệu Hỏi & Đáp và một đường dẫn được nhúng đến trang web của mình và sẽ được làm nổi bật trên trang này.

Đặt câu hỏi
thường được trả lời trong vài phút!
Mở rộng »
Chi tiết
Chi tiết
Câu hỏi hiện có

Chia sẻ kiến thức của bạn

Chương trình Đối tác Tri thức trên Yahoo Hỏi & Đáp hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm và chỉ được cung cấp qua thư mời. Vui lòng theo dõi mục này để có cơ hội trở thành Đối tác Tri thức trong tương lai.