Hỏi & Đáp hoạt động như thế nào?

Yahoo Hỏi & Đáp là một diễn đàn nơi mọi người hỏi nhau những câu hỏi về bất cứ chủ đề nào và nhận các giải đáp bằng cách chia sẻ các dữ kiện, ý kiến và kinh nghiệm cá nhân.

Hỏi

Hỏi rất đơn giản. Đặt câu hỏi về bất kỳ chủ đề nào bạn quan tâm để mọi người trả lời cho bạn.

 • Phân loại

  Khi đặt câu hỏi, bạn nhớ chọn đúng nhóm chủ đề cho câu hỏi để mọi người có thể dễ dàng tìm và trả lời câu hỏi của bạn.

 • Chọn Câu trả lời hay nhất

  Sau khi mọi người trả lời câu hỏi của bạn, bạn cần đợi 1 giờ trước khi có thể chọn câu trả lời hay nhất.

Trả lời

Bạn có câu trả lời cho một câu hỏi? Hãy chia sẻ điều bạn biết và giúp đỡ mọi người.

 • Các nhóm

  Dùng danh sách các nhóm bên trái trang để tìm câu hỏi mở có liên quan đến chủ đề mà bạn biết.

 • Tìm kiếm

  Bạn cũng có thể sử dụng ô tìm kiếm ở bên trái mỗi trang để tìm các câu hỏi và trả lời liên quan đến các từ và cụm từ cụ thể.

 • Câu trả lời hay nhất

  Câu trả lời của bạn có thể được chọn là câu trả lời hay nhất, giúp bạn ghi thêm điểm và cũng là cái cớ để bạn gọi điện khoe với mọi người đấy!

Khám phá

Duyệt tìm những câu hỏi đã giải đáp và tận dụng kho tàng ý tưởng và kinh nghiệm mà mọi người đã chia sẻ.

 • Danh sách nhóm

  Dùng các nhóm phía bên trái trang để tìm các câu hỏi và trả lời về những chủ đề mà bạn quan tâm.

 • Tìm kiếm

  Bạn cũng có thể sử dụng ô tìm kiếm ở bên trái mỗi trang để tìm các câu hỏi và trả lời liên quan đến các từ và cụm từ cụ thể.

Đặt câu hỏi
thường được trả lời trong vài phút!
Mở rộng »
Chi tiết
Chi tiết
Câu hỏi hiện có