Bảng điểm

Để khuyến khích người sử dụng tham gia và thưởng cho những câu trả lời xuất sắc, Yahoo Hỏi & Đáp có một hệ thống điểm và cấp bậc. Số điểm bạn nhận được phụ thuộc vào hoạt động cụ thể mà bạn thực hiện. Bảng điểm bên dưới tóm tắt giá trị điểm số của các hoạt động khác nhau. Tuy bạn không thể sử dụng điểm để mua hay đổi lấy bất cứ mặt hàng nào, số điểm của bạn giúp mọi người ghi nhận sự tích cực và hữu ích của bạn. (Đây cũng là một lý do để khoe với bạn bè.)

Điểm số và Cấp bậc

Thao tác Điểm
Bắt đầu tham gia vào Yahoo Hỏi & Đáp Một lần: 100
Đặt câu hỏi (Đã thay đổi từ tháng 12 năm 2019) 0
Chọn câu trả lời hay nhất cho câu hỏi của bạn (Đã thay đổi từ tháng 12 năm 2019) 6
Trả lời câu hỏi 2
Tự xóa câu trả lời -2
Đăng nhập vào Yahoo Hỏi & Đáp Một lần một ngày: 1
Câu hỏi của bạn có được chọn là câu trả lời hay nhất không 10
Nhận xếp hạng "dấu hiệu đồng ý" cho câu trả lời hay nhất mà bạn soạn (được tính tối đa là 50 dấu hiệu) 1 điểm cho mỗi "dấu hiệu đồng ý"
Nhận được thông báo vi phạm -10

Cấp bậc

Cấp bậc là một cách khác để theo dõi mức độ tích cực của bạn (và những người khác). Bạn càng tích lũy được nhiều điểm, cấp bậc của bạn càng cao. Yahoo Hỏi & Đáp ghi nhận thành tích về cấp bậc của bạn bằng nhãn hiệu cảm ơn đặc biệt của chúng tôi.

Và cuối cùng, khi đạt tới cấp bậc cao hơn, bạn cũng sẽ có thể đóng góp nhiều hơn cho Yahoo Hỏi & Đáp - bạn có thể đặt câu hỏi, trả lời và xếp hạng thường xuyên hơn.

Cấp bậc Điểm Câu hỏi Câu trả lời Theo dõi
7 25000+ 20 160 100
6 10000-24999 20 160 100
5 5000-9999 20 160 100
4 2500-4999 20 160 100
3 1000-2499 15 120 100
2 250-999 10 80 100
1 1-249 5 20 100

*Những giới hạn trên áp dụng theo từng ngày

Đặt câu hỏi
thường được trả lời trong vài phút!
Mở rộng »
Chi tiết
Chi tiết
Câu hỏi hiện có