Nhờ bản đen mà thấy phấn trắng, nhờ ác mà thấy thiện. Thế thì người giác ngộ sống như thế nào với Thiện-Ác?

Xin cảm ơn.
Cập nhật: Thêm câu hỏi nữa ạ: Thế trong Yêu có Ghét, trong Ghét có Yêu chăng? Yêu, Ghét như thế nào?
Cập nhật 2: Tận cùng của Ác có hướng sangThiện?
Tận cùng của Thiện có hướng sang Ác?
Tận cùng của Ghét có hướng sang Yêu?
Tận cùng của Yêu có hướng sang Ghét?
Cập nhật 3: Thế thì sống cân bằng ạ?
Cập nhật 4: Xin chân thành cảm ơn anh, chị và các bạn. Kính chúc mọi người an lành, khỏe mạnh. Trân trọng vô cùng những lời chia sẻ, khuyên bảo ạ.
22 câu trả lời 22