Xin lỗi......! Nhưng chẳng phải là vô cớ..!?

Thật ra dạo này tôi hay gọi @ the heart ... và đồng bọn của hắn là Chó. hay Cún Con...vv .. gọi thế cũng ngại lắm .. Nhưng cái tên đó là tự chúng nhận đó chứ....! http://1.bp.blogspot.com/-qGiDXMTAQBk/TszQXJESKcI/AAAAAAAABZs/_gRrcKPL_38/s500/Vichoco2.jpg Nghe đâu bầy đàn này cũng đông ra trò. có đến hơn 60... hiển thị thêm Thật ra dạo này tôi hay gọi @ the heart ... và đồng bọn của hắn là Chó. hay Cún Con...vv .. gọi thế cũng ngại lắm ..
Nhưng cái tên đó là tự chúng nhận đó chứ....!
http://1.bp.blogspot.com/-qGiDXMTAQBk/Ts...

Nghe đâu bầy đàn này cũng đông ra trò. có đến hơn 60 000 con,,,,
Được biết thứ hai này chủ của chúng sẻ cho chúng ăn chả biết món gì, có ngon không mà mới nghe tin chúng đã nhẩy cẫng lên ,vẫy đuôi mừng rối rít....
Chắc chúng đang đói lắm.. Ro khổ..!
Cập nhật: @ men 7xxx.... ? Hà hà .. mày đã tự lòi cái đuôi của mày ra đó nha...
Hôi lắm.!
Cập nhật 2: @ lonely.....+@ the heart...... Hai đứa sinh cùng một lứa hả.... Tửơng cha mẹ chúng mày dậy cho cái gì,? Văn hóa Mỹ dậy cho cái gì,,? Té ra là khả năng Đánh Đĩ .! Suốt ngày chỉ nghĩ đến Đĩ thôi Mở mồm là có L***..... Ngóac miệng là thấy C***.... từ ngữ bẩn thỉu những thứ đó nó dính ngay trên mõm chúng mày my... hiển thị thêm @ lonely.....+@ the heart......
Hai đứa sinh cùng một lứa hả....
Tửơng cha mẹ chúng mày dậy cho cái gì,? Văn hóa Mỹ dậy cho cái gì,,?
Té ra là khả năng Đánh Đĩ .! Suốt ngày chỉ nghĩ đến Đĩ thôi Mở mồm là có L***..... Ngóac miệng là thấy C***.... từ ngữ bẩn thỉu những thứ đó nó dính ngay trên mõm chúng mày my rồi..
Con gà , Con Chó chỉ đến thời kỳ sinh sản nó mới động dục để bảo tòan nòi giống
còn chúng mày......quanh năm, suốt đời chỉ có môi trò chơi Đĩ thôi sao..!
Cập nhật 3: **=Đĩ
7 câu trả lời 7