Chồng tôi ngoại tình, ăn ở với phụ nữ khác. Co thuốc nào cho anh ta uống làm dương vật không thể cứng?

được không. Tôi mua thuốc này ở đâu. có nghĩa là nếu chồng tôi uống thuốc này sẽ không thể quan hệ tình dục với ai nữa.
48 câu trả lời 48