~~~~~~~ Được ~~~~~~~?

` ĐƯỢC! Sống một kiếp người, bình an là được ! Hai bánh, bốn bánh chạy được là được Tiền ít, tiền nhiều sống được là được Người xấu, người đẹp dễ coi là được Người trẻ, ngườì già miễn khỏe là được Nhà giàu, nhà nghèo hòa thuận là được Ông xã về trễ miễn về là được Bà xã càu nhàu miễn thương là được ... hiển thị thêm `
ĐƯỢC!

Sống một kiếp người, bình an là được !
Hai bánh, bốn bánh chạy được là được
Tiền ít, tiền nhiều sống được là được
Người xấu, người đẹp dễ coi là được

Người trẻ, ngườì già miễn khỏe là được
Nhà giàu, nhà nghèo hòa thuận là được
Ông xã về trễ miễn về là được
Bà xã càu nhàu miễn thương là được

Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được
Tất cả phiền não, biết xả là được
Kiên trì cố chấp, biết quên là được
Bạn bè xa gần, nhớ nhau là được

Không phải có tiền, muốn gì cũng được
Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được
Ai đúng ai sai, trời biết là được
Tích đức tu thân, kiếp sau cũng được

Thiên địa vạn vật, tùy duyên là được
Có rất nhiều việc, nhìn xa sẽ được
Nói nhiều như vậy, hiểu được là được
Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được

Sưu tầm

.
Cập nhật: *** 10 điều xương máu của bác Mưabụi hay quá. Cảm ơn bác nha.
Cập nhật 2: *** Các bạn của tôi đâu hết trơn rồi, không ai vào đây chia sẻ tâm tình hết ! Bác Le Beau Temps, Trúc Mai, Khả Ái, DTST, Kẹo Dừa ...
Cập nhật 3: *** Bác LBT : Phạm tội thì phải đền tội. Bác có biết bác phạm tội gì mà phải đền tội, làm đủ các thứ việc như vậy chăng ? Đó là tội ... lấy vợ. Chứ cứ như tôi, chả có việc gì, buồn thì vào yHĐ, vui thì ra phố, hoặc nằm dài đọc sách, chả ai thèm nói gì đến !!! *** Trúc Mai như vậy mới là bạn bè chứ. Nói đúng đấy,... hiển thị thêm *** Bác LBT : Phạm tội thì phải đền tội. Bác có biết bác phạm tội gì mà phải đền tội, làm đủ các thứ việc như vậy chăng ? Đó là tội ... lấy vợ. Chứ cứ như tôi, chả có việc gì, buồn thì vào yHĐ, vui thì ra phố, hoặc nằm dài đọc sách, chả ai thèm nói gì đến !!!

*** Trúc Mai như vậy mới là bạn bè chứ. Nói đúng đấy, cứ trai mê là được rồi, nhưng đừng có mê trai nhen. Muốn vậy phải ra thông báo để Vô Vi xin một chỗ đứng xếp hàng dự tuyển đó.
Cập nhật 4: Chời ! nge Trúc Mai hứa thấy ... đã quá. Vậy là bây giờ tôi chỉ còn một việc là ngồi rình coi khi nào có chuyện đó xảy ra thôi. ... hê hê ... chịu quá đi rồi.
9 câu trả lời 9