Khong xem được cac clip trên web YouTube này?

tôi sử dụng máy tại cơ quan nhưng không xem đựợc các clip của web YouTube này. Phải chăng do máy ở cơ quan dùng chương trình chống virut Trend Micro OfficeScan Client nên ko xem đwợc. Nhờ các lão gia chỉ giúp. Xin đa tạ!
9 câu trả lời 9