Trụ đèn tín hiệu giao lộ dùng để làm gì, khi thực tế dù đèn bật đỏ, xanh, vàng thì cũng có người lưu thông?

5 câu trả lời 5