Làm thế nào để tết tóc (thắt bím) đuôi tôm?

mình đang muốn hỏi bạn nào biết cách thắt bím kiểu đuôi tôm (thắt từ trên đỉnh đầu xuống í), chỉ mình với... đang cần nha!!!!

Cảm ơn mọi người nhìu nhìu!!!!!
2 câu trả lời 2