Bạn có gặp các hiện trạng ô nhiễm không khí , nước , rác ..một cách bức xúc mà bạn gặp hàng ngày ?

Cập nhật: Việc kể ra những hiện trạng mà ta thấy hàng ngày cũng gián tiếp góp phần xây dựng và cải thiện môi trường phải không các bạn , nhất là nếu các ban ngành cùng quan tâm tham gia đề mục này !!
Cập nhật 2: Có lần tôi chứng kiến 1 anh thợ hàn gió đá , cắt mổ và đốt bô xe honda ( cho cháy sạch những cặn dầu trong bô ) khói bay kinh khủng
Khoảng 10 h sáng , bạn có đi trên đường Tôn Đức Thắng , qua khỏi Nguyễn Hữu Cảnh , bạn có thấy 1 đám khói mù mịt , tưởng có chuyện gì , tới gần hóa ra người ta nướng bò lá lốt !!!!
7 câu trả lời 7