Tôi muốn mua vé máy bay đi Chicago - Mỹ. Không biết là mua vé đi hãng nào cho rẻ và ít phải chuyển chuyến bay

Vì các tuyến bay hầu hết chỉ đến LOS ANGELES hoặc NewYork hay San Jose. Nếu không có chuyến bay thẳng dến Chicago thì có thể đặt mua vé từ LosAngles bay đi tiếp luôn được không. Xin cám ơn đã trả lời. (tôi có thể mua vé qua mạng, vui lòng cho biết trang web và hướng dẫn mã sân bay HCM đi Chicago)
6 câu trả lời 6