Tôi phải làm gì khi chồng tôi bội bạc?

tôi là một phụ nữ theo đánh giá của bạn bè và người xung quanh là khá đẹp, chăm chỉ , lo lắng và thương yêu chồng con, hy sinh vì gia đình chồng, từ xưa tới nay tôi rất tin tưởng chồng tôi là người đứng đắn không bao giờ nghĩ anh ấy phản bội tôi, cho đến một ngày anh ấy quên tắt vi tính và tôi phát hiện anh ấy lên... hiển thị thêm tôi là một phụ nữ theo đánh giá của bạn bè và người xung quanh là khá đẹp, chăm chỉ , lo lắng và thương yêu chồng con, hy sinh vì gia đình chồng, từ xưa tới nay tôi rất tin tưởng chồng tôi là người đứng đắn không bao giờ nghĩ anh ấy phản bội tôi, cho đến một ngày anh ấy quên tắt vi tính và tôi phát hiện anh ấy lên mạng chat sex với rất nhiều con gái, đau khổ và tuyệt vọng tôi nói chuyện với anh ấy và anh ấy đòi chia tay. Tôi phải làm sao đây ???? tôi vẫn còn rất yêu anh ấy và thương hai đứa con và như tôi được biết bây giờ anh ấy vẫn tiếp tuc giấu tôi làm việc đó có ai có giải pháp tốt cho tôi không??? tôi phải làm gì đây ????
15 câu trả lời 15