Nền nhà tôi thấp hơn mặt đường, xin hỏi cách giãi quyết?

Nhà có cầu thang, nâng nền phải cắt vài bậc thang ?
Cách bố trí lại cầu thang?
Cám ơn tất cả các bạn cho ý kiến.
4 câu trả lời 4