Tên viết tắt của nguồn vốn ODA là gì, các bạn co thể giải thích hộ mình ý nghĩa của nó?

3 câu trả lời