Tại sao chúng ta không cười với nhau khi hãy còn sống mà đợi chết mới khóc khi đã mất nhau?

Có ai chết mà biết ta khóc cho họ nhỉ!? còn cười với nhau tất nhiên là biết rồi!
9 câu trả lời 9