Điện ảnh Việt Nam sẽ phải làm gì để nâng cao chất lượng phim trong nước?

Khi tham gia các liên hoan phim quốc tế và xem nhiều phim nước ngoài, tôi ước mơ Việt Nam mình cũng sẽ có những bộ phim tầm cỡ Thập diện mai phục hoặc Anh hùng. Các bạn nghĩ phim trong nước chúng ta còn thiếu những gì và làm thế nào mọi người (kể cả các khán giả) có thể đóng góp?
285 câu trả lời 285