Theo các bạn, bạn làm được mấy điều nhỏ trong 12 điều sau đây cho tổ quốc?

Cuốn sách này của 1 người Philipin, nhưng nó sẽ có ích cho người VN ta chứ!? 1. Hãy tuân thủ luật giao thông. Hãy tuân thủ luật pháp. 2. Khi mua sắm, hãy yêu cầu có hóa đơn chính thức. 3. Đừng dùng hàng nhập lậu. Hãy mua hàng sản xuất tại đất nước mình. 4. Hãy nói tốt và tích cực về đất nước và dân tộc. 5. Hãy... hiển thị thêm Cuốn sách này của 1 người Philipin, nhưng nó sẽ có ích cho người VN ta chứ!?
1. Hãy tuân thủ luật giao thông. Hãy tuân thủ luật pháp.
2. Khi mua sắm, hãy yêu cầu có hóa đơn chính thức.
3. Đừng dùng hàng nhập lậu. Hãy mua hàng sản xuất tại đất nước mình.
4. Hãy nói tốt và tích cực về đất nước và dân tộc.
5. Hãy tôn trọng cảnh sát giao thông, công an và nhân viên thi hành dịch vụ công.
6. Đừng xả rác bừa bãi. Hãy bỏ rác thải đúng nơi qui định. Hãy phân loại, tái chế rác thải và bảo vệ môi trường.
7. Hãy ủng hộ các quĩ cứu trợ, bảo trợ. Hãy làm việc từ thiện.
8. Hãy tôn trọng và hoàn thành nghĩa vụ bầu cử thật nghiêm túc.
9. Hãy trả lương cho nhân viên một cách công bằng.
10. Hãy đóng thuế.
11. Hãy nhận tài trợ cho một quĩ học bổng hoặc nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi.
12. Hãy thực hiện công việc làm cha làm mẹ thật tốt. Hãy dạy con cái biết cách tuân thủ luật pháp và yêu nước.
http://www.cyvee.com/Modules/News/View.a...
10 câu trả lời 10