Chúng ta có thể làm gì để giúp các bạn trẻ Việt Nam nhận ra tầm quan trọng của việc lập kế hoạch cho tương lai

Việc xác định mục tiêu và định hướng rõ ràng cho cuộc sống là quan trọng, nhưng sau khi trao đổi với các bạn từ 18-23 tuổi, tôi chợt thấy nhiều bạn không có một hướng đi rõ ràng cho tương lai. Theo các bạn tại sao lại như thế và chúng ta làm gì để thay đổi điều này? --- Đây là câu hỏi nằm trong cuộc thi “Yahoo!... hiển thị thêm Việc xác định mục tiêu và định hướng rõ ràng cho cuộc sống là quan trọng, nhưng sau khi trao đổi với các bạn từ 18-23 tuổi, tôi chợt thấy nhiều bạn không có một hướng đi rõ ràng cho tương lai. Theo các bạn tại sao lại như thế và chúng ta làm gì để thay đổi điều này?
---
Đây là câu hỏi nằm trong cuộc thi “Yahoo! Việt Nam Hỏi & Đáp”

Câu trả lời được Ngô Thanh Vân bình chọn là câu trả lời hay nhất sẽ nhận được phần quà là 1 chuyến đi Sunnyvale ( Mỹ) dành cho 2 người mà Yahoo sẽ tài trợ chi phí ( Xem thêm chi tiết tại đường dẫn sau: http://advision.webevents.yahoo.com/scp/viewer/index.php?client_id=5482&event_id=19709

Ngoài ra, bạn cần phải đọc và đồng ý với các điều khoản và điều khiện chính thức ở mục " Các điều khoản & Điều kiện" tại đường dẫn trên để tham gia cuộc thi 1 cách hợp lệ.
283 câu trả lời 283