Sao mình không JOIN IN vào chat room được ?

khi mình chọn room (ví dụ như vietfun) thì yahoo hiện ra cửa sổ nói là THIS REQUEST WAS REFUSED, mình không thể vào bất kỳ chat room nào cả, một lúc sau thì hiện ra dòng chữ SIGNING IN TO CHAT TOOK LONGER THAN EXPECTED, TRY AGAIN LATER (YAHOO của mình là phiên bản 8.1)
1 câu trả lời 1