Ai có thễ lý giải điều này ko , Khi vắt cam , chanh , bưởi sau đó ta để tủ lạnh , khi uống tự nhiên sẽ rất đắn

Ai có thễ lý giải điều này ko , Khi vắt cam , chanh , bưởi sau đó ta để tủ lạnh , khi uống tự nhiên sẽ rất đắng , Trường hợp 3 loại này nếu qua nhiệt đọ cao đắng thì mình ko nói ,đằng này nhiệt độ thấp vẫn bị là tại sao . ai trã lời thật thuyết phục 10 điểm thuộc về người đó . Chi “Thiếu muối Iot” ơi vào đây trã... hiển thị thêm Ai có thễ lý giải điều này ko , Khi vắt cam , chanh , bưởi sau đó ta để tủ lạnh , khi uống tự nhiên sẽ rất đắng , Trường hợp 3 loại này nếu qua nhiệt đọ cao đắng thì mình ko nói ,đằng này nhiệt độ thấp vẫn bị là tại sao . ai trã lời thật thuyết phục 10 điểm thuộc về người đó . Chi “Thiếu muối Iot” ơi vào đây trã lời em nào ? ^_^
Cập nhật: hix hix van~ chua thuyet phu.c lam cac ban oi , cu the hon nao` .
5 câu trả lời 5