Tìm phần mềm chú thích, gỏ được tiếng việt vào chú thích đó luôn.?

Chào các bạn mình có xem bài viết này,có chú thích gỏ được tiếng việt.Mình muốn biết tên cũa PM này,các bạn có thể gửi tặng cho mình hôn hoặc chỉ đường dẫn để down hoặc tên chính xác cũa nó để mình tìm.xin lưu ý là phãi gỏ được tiếng việt trong chú thích nha,mình cũng có một PM như vậy ,nhưng không gỏ được chữ vào,... hiển thị thêm Chào các bạn mình có xem bài viết này,có chú thích gỏ được tiếng việt.Mình muốn biết tên cũa PM này,các bạn có thể gửi tặng cho mình hôn hoặc chỉ đường dẫn để down hoặc tên chính xác cũa nó để mình tìm.xin lưu ý là phãi gỏ được tiếng việt trong chú thích nha,mình cũng có một PM như vậy ,nhưng không gỏ được chữ vào, cám ơn các bạn.xem hình đính kèm.
http://gallery.onisoc.com/out.php/i172_c...
Cập nhật: Còn đây Link bài viết có chú thích tham khảo:
http://www.xahoithongtin.com.vn/index.as...
3 câu trả lời 3