Chinh Phu la đầy tớ của Nhân Dân- Dân là Chủ ???????

Moi nguoi nghi sao ve cau noi nay? Neu dung nhu vay vi sao đầy tớ lại giàu có sung suong rat tram ngan lan chủ của nó ??????
14 câu trả lời 14