Cho hỏi: Phần mềm Kapersky 7.0 chống virus có bản quyền bán ở đâu? Giá bao nhiêu? Cảm ơn.

Kaspersky có đĩa bán free không? Sử dụng tốt không? Bán ở đâu? Cảm ơn.
3 câu trả lời 3