Tôi rất cần sự giúp đỡ?

Tôi cần người để tâm sự, nói chuyện vì quá thất vọng, nhiều lần đã nghĩ quẫn nhưng không dám làm gì vì thân thể của mình là do cha mẹ ban cho mặc khác nghĩ đến đứa con còn quá nhỏ, đã tạo ra nó thì phải có trách nhiệm, có người thân và bạn bè nhưng không thể tâm sự. Nếu quí vị nào có kinh nghiệm sống , từng trải... hiển thị thêm Tôi cần người để tâm sự, nói chuyện vì quá thất vọng, nhiều lần đã nghĩ quẫn nhưng không dám làm gì vì thân thể của mình là do cha mẹ ban cho mặc khác nghĩ đến đứa con còn quá nhỏ, đã tạo ra nó thì phải có trách nhiệm, có người thân và bạn bè nhưng không thể tâm sự. Nếu quí vị nào có kinh nghiệm sống , từng trải hãy cho tôi những lời khuyên quí báu. Tôi thật cô đơn và so stressfull, please help me. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều, hopefully god can hear me. Nếu ai có thể giúp tôi thì vui lòng email cho tôi, tôi sẽ tâm sự cùng bạn về chuyện của tôi, my email address is trinity_angeld@yahoo.com. Thanks for spend your time to read this message and share with me. God bless you all.
4 câu trả lời 4