Có Anh Chị nào có bài văn thuyết minh Về Nguyễn Trãi đi cùng với bài Đại Cáo Bình ngô không? Xin cho em xin!!!

Xin cảm ơn và xin hậu tạ nếu được Anh Chị nào giúp được em!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
2 câu trả lời 2