Chồng tôi chưa muốn có con.Mỗi lần quan hệ anh ấy thường cho ra ngoài.Làm thế nàotôi dụ được chồng tôi cho vao

Tôi rất muốn có con, nhưng chồng tôi lại chưa muốn.Mỗi lần quan hệ anh ấy đều cho ra ngoài hết.Xin hãy chỉ cho tôi biết cách làm thế nào dụ được chồng tôi xuất tinh vào trong?Sang năm là chúng tôi bước sang tuổi 30 rồi, điều kiện kinh tế chưa dư dả lắm nhưng nếu để muộn rất khó có con sau này.Tôi đã dụ mọi cách mà... hiển thị thêm Tôi rất muốn có con, nhưng chồng tôi lại chưa muốn.Mỗi lần quan hệ anh ấy đều cho ra ngoài hết.Xin hãy chỉ cho tôi biết cách làm thế nào dụ được chồng tôi xuất tinh vào trong?Sang năm là chúng tôi bước sang tuổi 30 rồi, điều kiện kinh tế chưa dư dả lắm nhưng nếu để muộn rất khó có con sau này.Tôi đã dụ mọi cách mà chồng tôi vẫn chưa chịu có con.Có cách nào lừa ông xã xuất tinh vào bên trong không chỉ dùm tôi với.Tôi mới lấy chồng được 6 tháng, kinh nghiệm chuyện ấy chưa nhiều.Đàn ông nếu khỏe 50 tuổi vẫn có con được, chứ phụ nữ ngoài 30 là sinh nở khó rồi.Ai biết thì chỉ hộ tôi với.Cảm ơn rất nhiều
12 câu trả lời 12