Tại sao các cô gái thường thích lấy chồng cao hơn mình một cái đầu.?

Đa số những cô gái khi được hỏi về người chồng tương lai họ đều yêu cầu người chồng phải cao hơn mình một cái đầu. Tại sao? Chẳng lẽ họ cho rằng phụ nữ thì không thể thông minh hơn (hiểu theo nghĩa bóng) và không thể cao hơn (hiểu theo nghĩa đen) đàn ông hay sao? Các bạn có ý kiến gì về vấn đề này vậy?
63 câu trả lời 63