Chứng minh ''hạnh phúc là đấu tranh''?

chứng minh dùm mình nha...''hạnh phúc là đấu tranh''
3 câu trả lời 3