Thực phẩm ăn liền là gì? Định nghĩa?

thực phẩm ăn liền có phải fast food?
6 câu trả lời 6