Chỉ dùm mình link nào có thông tin về Nghệ An quê hương BÁc ? Xin cám ơn?

Có hình ảnh càng tốt
1 câu trả lời 1