Thuyết minh về chiếc dép lốp Việt Nam được sử dụng trong thời kì kháng chiến?

cung cấp về nguồn gốc cấu tạo,càch bảo quản ,cách sử dụng(càng nhìu càng tút)
1 câu trả lời 1