GDP và GNP là gì, cách tính như thế nào? xin giúp đỡ?

hàng năm các nước tính tổng sản phẩm quốc gia, tổng sản phẩm quốc nội để so sánh phát triển của một nước. vậy nước VN ta tính như thế nào? các bạn cho mình biết để học hỏi. xin cám ơn.
3 câu trả lời 3