Có thật sự xe ba gat bị cấm lưu hành? Có ai thống kê bao nhiêu hộ sống bằng nghề nầy chưa?

Mình sống ở khu đa phần là dân lao động,nghèo và nghèo ghê lắm.Mình nghe nói cấm xe ba gát.Mình không nghe hổ trợ gì để họ tìm cách mưu sinh?Cộng đồng YH ơi chuyện người nhưng sao mình xót xa vì bản thân mình không giúp gì cho họ được .Làm sao đây
5 câu trả lời 5