Không còn trẻ nừa,nhưng đâu có già, ngủ ngáy um sùm xấu hổ quá?

Khoảng nửa năm nay,khi tôi ngủ là ngáy ghê lắm,tại sao vậy các bạn?có cách nào khắc phục bớt không?chắc chắn mình không có bệnh gì hết vì sức khỏe tốt, làm việc rất hăng say, trí nhớ cũng không có vấn đề gì, giờ phải làm sao mình hơi quê với ông xả,bạn nào có cách vui lòng chỉ giúp.Cám ơn
4 câu trả lời 4