Nền Giáo dục Việt Nam?

Các bạn nhìn thấy những mặt TIÊU CỰC và TÍCH CỰC gì trong nền Giáo dục Việt Nam hiện nay?
Và theo các bạn mỗi người giáo viên và phụ huynh cần làm gì để hạn chế những tiêu cực trong giáo dục?
Còn chính bạn , bạn sẽ nói gì,làm gì ?
Cập nhật: Thực tế thì tôi cũng chẳng muốn đi quá sâu vào vấn đề này vì tôi cũng như các bạn-1 người dân bình thường,ko thể làm thay đổi cả một vấn đề mang tính thời đại này.Nhưng tôi thấy một số bạn hình như quá thất vọng và dùng những từ quá nặng nề dành cho GD VN ( qua 1 câu hỏi trên Y.H&Đ)nên tôi muốn các bạn hãy nhìn vấn... hiển thị thêm Thực tế thì tôi cũng chẳng muốn đi quá sâu vào vấn đề này vì tôi cũng như các bạn-1 người dân bình thường,ko thể làm thay đổi cả một vấn đề mang tính thời đại này.Nhưng tôi thấy một số bạn hình như quá thất vọng và dùng những từ quá nặng nề dành cho GD VN ( qua 1 câu hỏi trên Y.H&Đ)nên tôi muốn các bạn hãy nhìn vấn đề bằng cả hai mặt: Trái và Phải ( tiêu cực và tích cực) và cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp và sáng lạn hơn.
Cám ơn các bạn!
Cập nhật 2: Tôi cũng như các bạn: Một người dân bình thường và những lời nói của tôi và các bạn ko thể làm thay đổi cả một vấn đề mang tính thời đại và trọng đại này.Hôm trước tôi có đọc 1 câu hỏi trên Y.H&Đ về GD VN. Tôi thấy một số bạn đã dùng những lời quá nặng nề về GD VN nên tôi mới đưa ra câu hỏi này với mong muốn các... hiển thị thêm Tôi cũng như các bạn: Một người dân bình thường và những lời nói của tôi và các bạn ko thể làm thay đổi cả một vấn đề mang tính thời đại và trọng đại này.Hôm trước tôi có đọc 1 câu hỏi trên Y.H&Đ về GD VN. Tôi thấy một số bạn đã dùng những lời quá nặng nề về GD VN nên tôi mới đưa ra câu hỏi này với mong muốn các bạn khi nhìn nhận một vấn đề ta nên nhìn nhận cả hai mặt: Tích cực và tiêu cực và cùng hướng tới 1 tương lai tốt đẹp hơn.
Cám ơn các bạn!
8 câu trả lời 8