Trong cuộc sống hiện tại có nhiều nghịch lý , các bạn có thể kể thêm được không?

Ví dụ như:
1/ Việt Nam ta ai cũng có việc làm nhưng có rất nhiều người chẳng làm gì cả ! (không có con số cụ thể).
2/ Rất nhiều người than thở đồng lương không đủ sống (không sống bằng lương), nhưng ai cũng sống!
...
...
Mong các bạn kể thêm nhé, cám ơn nhiều nhiều !
6 câu trả lời 6