Vui lòng cho biết ý kiến của các Bạn : Làm cách nào để đất nước ta cường thịnh trong ba mươi năm tới ?

Xin hãy vui lòng xem đây là những trình bày có trách nhiệm và thể hiện Lý tưởng Thanh Niên Việt. Và xin xem đây là những Dự Án có sức thuyết phục thật sự, có thể đem ra áp dụng cho Đất Nước khi mà các bạn tham chính và được tuyển cử là Bộ Trưởng các Ngành. Vui lòng xem đây là khu vườn " trí tuệ Thanh... hiển thị thêm Xin hãy vui lòng xem đây là những trình bày có trách nhiệm và thể hiện Lý tưởng Thanh Niên Việt.
Và xin xem đây là những Dự Án có sức thuyết phục thật sự, có thể đem ra áp dụng cho Đất Nước khi mà các bạn tham chính và được tuyển cử là Bộ Trưởng các Ngành.

Vui lòng xem đây là khu vườn " trí tuệ Thanh Niên Việt " và là một phương cách tự làm cho Trang YH&Đ của Cộng Đồng thật sự bổ ích và ngày càng trí tuệ hơn.
Trân trọng cám ơn các bạn của tôi.

CHÍNH MỖI CHÚNG TA CÓ TRÁCH NHIỆM - BỔN PHẬN LÀM CHO TRANG
" YAHOO HỎI ĐÁP " NGÀY CÀNG BỔ ÍCH và NGÀY CÀNG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI ƯA THÍCH HƠN

Xin hãy vận dụng trí tuệ, cùng sự hiểu biết và nghiêm túc vận dụng câu chữ - khi hỏi và khi đáp. - Xin cám ơn các Bạn nhiều.
Cập nhật: Bạn có thể đặt mình là một Bộ Trưởng với toàn quyền quyết định trong các Ngành : Vận tải Hàng Không - Đường Sắt - Thủy - Bộ ? Ngành : Giáo Dục. Ngành : Y Tế Ngành : Du Lịch - Thanh Niên Ngành : Ngoại Thương Xuất Khẩu Ngành : Nông Nghiệp ... vá v... v... Xin không chỉ trích và phê phán - Có lợi ích gì cho... hiển thị thêm Bạn có thể đặt mình là một Bộ Trưởng với toàn quyền quyết định trong các
Ngành : Vận tải Hàng Không - Đường Sắt - Thủy - Bộ ?
Ngành : Giáo Dục.
Ngành : Y Tế
Ngành : Du Lịch - Thanh Niên
Ngành : Ngoại Thương Xuất Khẩu
Ngành : Nông Nghiệp ... vá v... v...
Xin không chỉ trích và phê phán - Có lợi ích gì cho bạn và Cộng Đồng ?
Mà ta lại mất vui, mất đi lạc quan tuổi trẻ ?
Mong chờ cao kiến của Quý Bộ Trưởng tương lai - Trân trọng cám ơn.
10 câu trả lời 10