Tại sao vào dịp Tết ngoài Bắc lại gói bánh Chưng, cong trong Nam lại gói bánh Tét? Mà không là ngược lại?

Ý nghĩa của bánh Chưng & bánh Tét trong ngày Tết là gì? Mà sao trên bàn thờ tổ tiên lại luôn có? Thiếu nó thì sao?
6 câu trả lời 6