Làm thế nào để rau muống khi luột chín vẫn còn tươi và giòn?

làm thế nào để rau muống khi luột chìn vẫn còn tươi và giòn?
14 câu trả lời 14