Bạn nào biết về thủ tục mua hóa đơn VAT lần đầu giúp tôi với:?

Bạn nào biết về thủ tục mua hóa đơn VAT lần đầu giúp tôi với:
Công ty tôi mới thành lập. Hiện nay tôi muốn mua hóa đơn GTGT nhưng liệu có quy định nào yêu cầu phải có Hợp đồng thuê, mượn nhà làm trụ sở không? Tôi có đọc trên mạng thì không thấy nói gì đến Hợp đồng cả. Vậy thực hư ra sao mong các bạn giúp đỡ.
4 câu trả lời 4