Tại sao các công trình đào đắp gần tết làm nhanh và gọn , còn ngày thường thì không được thông quan như vậy ??

Cập nhật: Trời ơi! Ước gì ngày nào cũng gần Tết ...
5 câu trả lời 5