Khoan, cắt bê tông làm giếng trời.?

Các bạn YHD ơi, Xin các bạn trả lời giúp mình thắc mắc: Mình muốn cắt 1 khoảnh bê tông trên sân thượng ngay khoang cầu thang (2,5 mét ngang) làm giếng trời cho thông thoáng nhà, vậy mình cắt bao nhiêu mét để không ảnh hưởng đến kết cấu của cầu thang, của nhà, hay là không cắt được? Các bạn giãi thích dùm nhé, Xin... hiển thị thêm Các bạn YHD ơi,
Xin các bạn trả lời giúp mình thắc mắc:
Mình muốn cắt 1 khoảnh bê tông trên sân thượng ngay khoang cầu thang (2,5 mét ngang) làm giếng trời cho thông thoáng nhà, vậy mình cắt bao nhiêu mét để không ảnh hưởng đến kết cấu của cầu thang, của nhà, hay là không cắt được? Các bạn giãi thích dùm nhé, Xin cám ơn.
3 câu trả lời 3