BTV của các đài HTV không thể phát âm đúng âm S và X?

Sài gòn đâu thiếu người, nhưng không hiểu sao các BTV của đài HTV cứ nói "ngọng" .Ví dụ như : Xài Gòn Xắc Xuân, xông Xài Gòn..., con gái mình chuẩn bị vào lớp 1 cũng phát hiện ra,hoặc HTV1 có anh chàng giọng nói cô chẳng cô mà cậu chẳng cậu...thế mà vẫn tồn tại cả thời gian dài. Nhà đài hay tại khán giả... hiển thị thêm Sài gòn đâu thiếu người, nhưng không hiểu sao các BTV của đài HTV cứ nói "ngọng" .Ví dụ như : Xài Gòn Xắc Xuân, xông Xài Gòn..., con gái mình chuẩn bị vào lớp 1 cũng phát hiện ra,hoặc HTV1 có anh chàng giọng nói cô chẳng cô mà cậu chẳng cậu...thế mà vẫn tồn tại cả thời gian dài. Nhà đài hay tại khán giả miền nam dễ tính ? thật bó tay
10 câu trả lời 10