Các bạn sắp yêu, đang yêu và đã yêu . Các bạn yêu để yêu hay yêu để cưới?

Con gái cần phải như thế nào để khi con trai yêu là cưới chứ không phải là người yêu không bao giờ cưới?
Phải chăng thời bây giờ mọi người ( nhất là giới trẻ ) quan niệm yêu và cưới là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau?
15 câu trả lời 15